Page 14 - 2001 Tomahawk
P. 14

A ~ k1i!!  CQfM tulwt  lllfl !uol bad a.t
      ~ .. ,  ~.. ~ lllfl '!! 1'611't811'1iJ81'  (}(U' ~
      .-cMol IUaf-...  /VB ~c bs qfd tuta
      ~- kt a. ,Pt8C8 ~ (J,f' ud!
      1'611't811'1iJ81'  tuMtt .
      E~ ~.. tuta    ~ kuec,
      tvplsd ha.v tuta t«; ITUlllf- t(J,uu.  Tw
      ~ ~-¥ ~ ;aiz4 ~-        !o.t8
      ~t ta.lU  (HI,  ~ ,PMn.e.
      8opc ~t ~.. !oolsd ;u-ct ~c ~
      ~t ,Pra,cticd!j.  .. ~ {)(j,t all ~t.
      flAr  ~t duf,P81'8d  («; ~ beiutzd
      t~' bruM,   ~ ~ lA
      lvvidled  ~

       fk ~t beJOf'6 Pl'()f!l, tulwt ;m- Mcddn, 't
      clef;.  ~ po<v r.Ut8  (J.IY'tiHJ tuta a.
       .bBtf. •  #~ po<v  IUV/UJ  ~            1 .-ta..-ted .-cMot tJii.- Jt8IV a.n.tidpa.tvtp  12a ycu~e
      @fHJI' ~ vz.(vcqm, a,; {)(J,(  V/.  ~ ~   8evzp a. c81U/Jf' ~ bs JM  I ~t I Md it ll'UlAi8  cfee
      ;m- f,P(}t po<v  ITI.Qfft.          /Z8IU' ,PBOfJ!8.  ~ yea.t Jtied;, a.  IZ8IU' cMft&- ~ fits
                               ~ OfHJII., kt ~ qfd M8 ~ O'(J(Hl, end.  I ~'
       fk ~ ~t C81'tain.  f/JfM(Jf/,/J  a,;.{d ;m- «<ilaf.- ~ btj deal? 11:-.. tutti bs C<XJ!.I  ~IUJ !o..-t Jt8IV tuta
      Q(j,c  ~ ;m- t~ Q(j,t ruM.t trrJ.8 !w6    lf1il' t~.. ~t M.-8 a.t R. «<~t~~ #~ J'clwd.  Tktt. I
      fUfU ~ a,!JQ(t(.  «/ktt JU'fV be;(      b~ ~ a,!J{)(j,t ruM.t'; PAP ((} ha,o,PM a.Jt&- tU;
      tried ~t ;m-  V/. a. Jail ~ ll'UJAi8    Jt81V·  I'H pt ((} jNfU' ¥/  4 tni.tui pt!ed (uta t6(V',
      ;m- tee! bettu tuta a. t-r;o tt; ~ mal!  «<it! all  ~ ~ avo?.. lf1il' t8a.clwc ~t 1M ~ 1M
                               ~ ~ ~ timu ~t ~t CQfM tuta NJii~?
             @fHJI' cq Ja.ct.  M8 ~
       fkcs ~.. Q,/'6                «<it! I ~ ~ ~t clwic.8 IJ.A.d be all I CM. be  ()f' ud! I
      ~ !! ;u-..t be • ~ ,PUt • I ~s lllfl 'H   bs !d4 a. c/Jd ~ ~ /;evzp Jree?  I ~u I'H bBM a.
      ail M,d JM, ~ («;  f(J(Hl,  #~ tciwd    lid ,;u-;t a.c ~ a.; I CM. ..
      ~.. Q,/'6 dMs.                 4  /Z8IU' fits a.c  M a.dt.dt M.c 1Ji<:.al!p- be~urJ
                                  I ~ a.c c811itH'.r tU.r j8<V  lllfl ha.H Md ((} pe fJ{J
           cf~ (}to....- PmuUn,t         .. (JITUJ  t~zvr.p.- ~ bBCQfM  (}(U'  (}(Uf/,  .. cMot tuta  /Z8IU'
            a,_~ ;1/q[/              tra.dt.tiM.r.  A.r  lllfl all bwaJ; it M..r bBM ,w.a; b(J,t ~ ....
                               ruM.t?  /VB  Q,/'6 tiMllp dMs, ~ /U}(JI' d i.r time ((}  ITUJ(f6  (HI,
                               ~ be M a.dt.dt !d4 ea.d ~ ~ ~ (J,l' M..r dreamed
                               ~ /;6COfli.Vl?  A.r tU·.r Jt8fV ck.re.r, I ~ ;u-..t !d4 tt; "'Of'
                               ·~tula.tiMt ((}  ~ clue ~ 2001/'


                                        C&ss oj

                                         2001    10
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19